> Home > Voortgezet onderwijs > Zelf aan de slag > Deel 2 - Stappenplan Gezond Schoolplein > a: Start

a: Start

Stap 4: De aftrap

De school organiseert een feest dat dient als startmoment voor het Gezonde Schoolplein-project. Op dat moment worden alle leerlingen, studenten, buurtbewoners, docenten en ondersteunend personeel uitgenodigd om samen te vieren dat de school een Gezond Schoolplein gaat ontwikkelen. Daarnaast worden ze uitgenodigd om actief mee te doen in het ontwerp en de realisatie van het plein. Het startmoment is ook een goed moment om het Leerlingen- of studententeam en het projectteam voor te stellen. Door pers uit te nodigen om dit feestelijke moment bij te wonen laat je aan de omgeving zien dat jullie aan een Gezond Schoolplein gaan werken. Er is een voorbeeld persbericht beschikbaar dat je kan aanpassen naar de lokale situatie.

Werkvormen

Het startmoment kan op veel manieren uitgevoerd worden. Het belangrijkste is dat de leerlingen, docenten, ouders en buurtbewoners enthousiast worden over het project.
Enkele manieren om dit te doen:

Afspraak ondertekenen

Laat een aantal leerlingen een groot bord maken met daarop een afspraak over het plein dat gaat komen (bijv. “Samen zorgen we ervoor dat er ons plein omgetoverd wordt tot een fantastisch Gezond Schoolplein!”) en laat met een grote stift of veer met inkt een vertegenwoordiger van elke betrokken partij (jongeren, ouders, docenten, buurt en evt. gemeente) een handtekening zetten. 

Festival

Maak van het startmoment een heus festival met allerlei activiteiten op het plein. Biedt jongeren verschillende sportieve en creatieve activiteiten aan, of laat ze het zelf organiseren. Zoals graffiti, fotografie, dans, muziek of pannavoetbal. Het wordt voor de jongeren meteen duidelijk dat het schoolplein ook een plek is om te bewegen en leuke dingen te doen. Ook kun je meteen ideeën verzamelen met een ideeënbus.