> Home > Voortgezet onderwijs > Zelf aan de slag > Deel 2 - Stappenplan Gezond Schoolplein > b: Analyse en ideeën

b: Analyse en ideeën

Stap 7: Het programma van wensen en eisen

De verzamelde informatie wordt verwerkt in een Programma van Wensen en Eisen voor het schoolplein. Hiervoor worden de volgende stappen ondernomen: 

  1. Analyse van de input van het Leerlingenteam. Resultaat van de opdracht waaraan zij gewerkt hebben en de wensen van medeleerlingen die zijn opgehaald.
  2. Analyse van bijeenkomsten met het Docententeam en input van de buurt en ouders;
  3. Beschrijven van ‘harde eisen’ voor het plein vanuit wet- en regelgeving en gebruik. Hiervoor is de Checklist Wensen en Eisen beschikbaar met daarop de meest voorkomende randvoorwaarden waar een schoolplein aan dient te voldoen.

Kwalitatieve elementen die in ieder geval terugkomen in het Programma van Wensen en Eisen voor het schoolplein: 

  • Wat zijn de wensen m.b.t. groene elementen op het plein;
  • Hoe stimuleert het plein sport- en andere activiteiten.
  • Het plein is openbaar toegankelijk (eventueel met sleutelbeheer);
  • Het plein is rookvrij: Wanneer de school problemen ervaart met het rookvrij maken van het schoolplein kan zij ondersteuning aanvragen bij het Longfonds. Het Longfonds stelt een stappenplan rookvrij schoolplein ter beschikking aan de hand waarvan de school kan werken aan een rookvrij schoolplein.