> Home > Voortgezet onderwijs > Zelf aan de slag > Deel 2 - Stappenplan Gezond Schoolplein

b: Analyse en ideeën

Fase b: Analyse en ideeën

Doel van de fase: Komen tot een gedragen analyse van de huidige en gewenste situatie voor het schoolplein. Deze informatie dient als input voor de volgende fase: het ontwerp. 

Stappen:

  1. Hoe is het nu?
  2. Hoe kan het zijn?
  3. Programma van wensen en eisen
  4. Tonen van de resultaten

Eindproduct:

  • Programma van wensen en eisen voor het Gezonde Schoolplein.