> Home > Basisonderwijs > Zelf aan de slag! > Deel 2 - Stappenplan Gezond Schoolplein > Fase b: Analyse en ideeën

b: Analyse en ideeën

Stap 5 en 6: Hoe is het nu en hoe kan het zijn?

Deze twee vragen vormen de kern van deze fase. De kinderen, docenten, ouders en buurt worden uitgenodigd om hierover mee te denken.

De Kinderen

De kinderen van de school zijn belangrijk. Zij weten als geen ander hoe ze graag op hun plein willen spelen en het is van belang om die informatie boven te halen en te gebruiken voor het ontwerp van het gezonde schoolplein. Het nadenken over je eigen schoolplein zorgt voor betrokkenheid en eigenaarschap. ‘Dit is ons plein!’

Kinderen betrekken vraagt een open houding van volwassenen, lees de ‘tips luisteren naar de ideeën van kinderen. Daarnaast helpen we je praktisch op weg in het document ‘werkvormen kinderparticipatie.

Tip

Bezoek met de leerlingen een gezond schoolplein of een speelnatuurgebied in de buurt om inspiratie op te doen en ervaringen in te winnen.

Materialen voor kinderen

Er zijn verschillende materialen beschikbaar die kunnen helpen om de kinderen bij het project te betrekken en hun ideeën en wensen voor het plein naar boven te halen.

PleinTijdlijn

De PleinTijdlijn, bedoeld voor alle klassen, geeft een overzicht van de te doorlopen stappen van het project. Bij elke fase op de PleinTijdlijn kan elke klas een opdracht maken.

DoeBoek

Het DoeBoek is een boekje met vrolijke en gekke opdrachten die leerlingen uit groep 4 t/m 8 alleen of samen kunnen maken. Het laat leerlingen op een speelse manier nadenken over hoe ze spelen en hoe ze willen spelen. Ook creëert het een gevoel van betrokkenheid.

GluurMuur en PleinGein spel

De GluurMuur wordt gebruikt door het SAT om te observeren hoe er nu gespeeld wordt op het plein. Met het PleinGein spel denkt het SAT op speelse wijze na over het plein, gebruikers, activiteiten en de omgeving.