> Home > Basisonderwijs > Zelf aan de slag! > Deel 2 - Stappenplan Gezond Schoolplein > Fase c: Ontwerp

c: Ontwerp

Stap 12: Beheer- en onderhoudsplan

In deze fase stelt de school een realistisch beheer- en onderhoudsplan op. Het aanleg van een gezond schoolplein brengt heel wat werk met zich mee. Maar na de aanleg is het werk nog niet geheel klaar. Een gezond schoolplein vergt onderhoud. Iedere plant, boom groen element vereist weer iets anders. Voor deze stap is het belangrijk dat je al deze dingen op een rijtje je zet zodat je weet wat je mogelijkheden zijn. Op basis van het ontwerp wordt een start gemaakt met het beheerplan.

Belangrijk om in beeld te hebben:

  • Overzicht van pleinonderdelen en bijbehorende werkzaamheden.
  • Wat moet wanneer door wie gebeuren? Een planning. Hiervoor kun je het format Overzicht beheerwerkzaamheden
  • Overzicht van benodigd materiaal.
  • Informatie over veiligheid en verantwoordelijkheid.
  • Wie heeft beschikking over het budget? Stel prioriteiten en maak afspraken.

Hoveniers opleiding

Als er in je buurt een hoveniers opleiding of een andere dergelijke opleiding te vinden is kun je informeren naar een mogelijke partnerschap. Vaak moeten deze leerlingen stages lopen om hun vaardigheden te ontwikkelen en een gezond schoolplein zou zo’n stage kunnen zijn.

Gemeente

Ook contact met de gemeente kan wat opleveren. Zij hebben misschien nog wel ruimte in hun budget om bij te dragen aan het schoolplein. De gemeente heeft meestal ook een plantsoen dienst die ze misschien wel willen uitlenen voor een klein bedrag.

Tips voor werving vrijwilligers

Op de website van vrijwilligerswerk.nl zijn vele bronnen over vrijwilligers werven terug te vinden. Zo staat er een handboek over hun methodiek, 5xB: Binnenhalen, Begeleiden, Belonen, Behouden en Beëindigen. Ook geven ze aan welke doelgroepen benaderd kunnen worden voor vrijwilligerswerk en welke regelgeving hier om heen zit.

Wie kan wat doen?

Uitbesteden

De makkelijkste manier van onderhoud is natuurlijk iemand anders dit te laten doen. Er zijn hovenierbedrijven die ingehuurd kunnen worden. Als het gehele onderhoud moet gebeuren door hoveniers heeft dit meestal een heftig prijskaartje dat de meeste scholen niet kunnen betalen. Voor specialistisch werk, zoals het snoeien van bomen, zal er meestal toch echt een hovenier moeten worden ingezet.

Met kinderen

Verschillende klussen zijn makkelijk uit te voeren met de leerlingen zoals; bladen harken, schoolplein vegen, prullen bakken legen, moestuintjes onderhouden, onkruid wieden enz. Door de leerlingen te laten helpen met onderhoud zorg je ervoor dat kinderen er met meer respect mee omgaan.

Met vrijwilligers: ouders en buurtbewoners

Ouders en buurtbewoners zijn een bron van potentiële vrijwilligers. Nodig ouders en buurtbewoners ook uit te bij belangrijke/leuke bijeenkomsten zoals het tonen van het conceptontwerp.

Ga ook eens na wat voor maatschappelijke organisaties er in de buurt zijn. Veelal hebben deze organisaties al een aantal vrijwilligers en hebben die interesse om te helpen bij het onderhoud. Of misschien hebben zij wel cursussen die helpen vrijwilligers op te leiden. Denk bijvorobeeld aan NME-centra, IVN- afdeling, vrijwilligersbank. Laat vrijwilligers een aantal dagen per jaar werken aan specialistische taken onder begeleiding van een deskundige. Hierdoor krijgen de vrijwilligers meer kennis over zaken en gaan sommige taken beter.